Wybór objętości szamba betonowego

Kupując u nas szambo betonowe, warto zastanowić się, jakiej wielkości zbiornik betonowy będziemy potrzebować. Najlepiej wybrać taki zbiornik, który będziemy najrzadziej wywozić, ponieważ za każdy kurs wozu asenizacyjnego trzeba zapłacić, co się przekłada na większe koszty eksploatacji szamba betonowego. Jednakże nie zawsze wybór największego zbiornika jest najbardziej optymalnym. Przed zakupem należy dowiedzieć się, jakiej pojemności wozy asenizacyjne jeżdżą w danej okolicy. Optymalnym rozwiązaniem (w ogólnym przypadku) byłoby, aby ciężarówka zabrała całą zawartość szamba. Jeżeli pojemność wozu będzie mniejsza niż pojemność zbiornika, będzie musiała przyjechać raz kolejny.