Nasza firma posiada certyfikat UE!

Produkowane i sprzedawane przez Nas szamba betonowe zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych (Dz.U.92/2004 poz.881) mogą być legalnie wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonaniu robót budowlanych pod warunkiem, że Producent posiada Certyfikat EU lub Polską Normę lub Aprobatę Techniczną. Posiadamy Certyfikat UE, dokument wyższy od PN i Aprobaty Technicznej, gdyż uprawnia do obrotu materiałami budowlanymi typu „zbiorniki betonowe” na terenie Polski oraz Krajów Unii Europejskiej.

Kupując u Nas szambo z Certyfikatem UE unikniesz problemów z odbiorem technicznym Twojego budynku! Zadzwoń już teraz, aby złożyć zamówienie lub uzyskać więcej informacji!

Kontakt